مسابقات ملی مناظره دانشجویان در دانشگاه علم و فرهنگ به ایستگاه آخر رسید

دو تیم تنقیح مناط و رادیکال 2 به مرحله منطقه‌ای هشتمین دوره از مناظرات ملی دانشجویان راه یافتند.

20 مرداد 1398 - 14:35

حرکت در مسیر دانشگاه‌های کارآفرین و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی

دانشگاه علم و فرهنگ ترجمان «ما می‌توانیم» و مدیریت جهادی است.

18 مرداد 1398 - 15:45

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس