توازن، اخلاق‌ و کارآمدی ویژگی بارز همکاران دانشگاهی و جهادی است

یکی از نکات قابل توجه در خصوص فعالیت‌های ۴۰ ساله‌ی دکتر قرنفلی، اخلاق خوب و داشتن گوش شنوا است.

07 بهمن 1398 - 12:17

نکوداشت دکتر قرنفلی در دانشگاه

نکوداشت دکتر قرنفلی روز یکشنبه -ششم بهمن ماه- در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

07 بهمن 1398 - 11:58

اخبار

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس