گزارش تصویری برگزاری وبینار گردشگری روستایی

به مناسب روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری؛ انجمن علمی گردشگری ایران با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ وبینار « گردشگری روستایی» را به صورت تلفیقی از شرکت حضوری مح ...

08 مهر 1399 - 21:59

برگزاری وبينار گردشگرى روستايى هم اکنون

وبينار گردشگرى روستايى با محوريت بزرگداشت ٢٧ سپتامبر، روز جهانى گردشگرى و با شعار " گردشگرى فرصتى براى مناطق روستايى" در حال برگزاری است.

08 مهر 1399 - 15:24

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس