انتصاب‌های جدید در دانشگاه علم و فرهنگ

«مشاور رییس در امور برنامه ریزی  و توسعه » و اعضا «کمیسیون بررسی موارد خاص» دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شدند.

03 تیر 1397 - 11:51

سامانه تسهیلات ارزی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها راه اندازی شد

مرکز همکاری‌های بین المللی وزارت علوم به‌منظورتسهیل امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در رویداد‌های علمی بین المللی سامانه تسهیلات ارزی اعضای هیات علمی را راه ا ...

31 خرداد 1397 - 22:48

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس