Cardinal Theme

برگزاری اردوی علمی و هنری شیراز


زمان شروع:
چهارشنبه ، 12 اردیبهشت، 1397
00:00:00
زمان پایان:
شنبه ، 15 اردیبهشت، 1397
00:00:00
توضیحات:

 انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ، اردوی علمی و هنری بازدید از آثار تاریخی و مذهبی استان فارس-شیراز ویژه خواهران را از 12 لغایت 15 اردیبهشت ماه برگزار می ‌نماید.