Cardinal Theme

سفر علمی دانشجویان گردشگری به شهر یزد


زمان شروع:
چهارشنبه ، 12 اردیبهشت، 1397
05:30:00
زمان پایان:
جمعه ، 14 اردیبهشت، 1397
21:05:00
توضیحات:

به همت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری به مقصد شهرهای اردکان، میبد، خرانق و یزد از 12 لغایت 14 اردیبهشت برگزار گردید.

در این سفر دانشجویان گردشگری از 22 جاذبه گردشگری در بخش های تاریخی، مذهبی، طبیعی و فرهنگی شهرهای یاد شده دیدار کردند.