Cardinal Theme

اردوی تفریحی - فرهنگی آذربایجان شرقی ویژه خواهران شاهد و ایثارگر


زمان شروع:
چهارشنبه ، 03 مرداد، 1397
00:00:00
زمان پایان:
یکشنبه ، 07 مرداد، 1397
00:00:00
توضیحات:

به اطلاع دانشجویان می‌رساند؛ اردوی تفریحی-فرهنگی استان آذربایجان شرقی ویژه خواهران شاهد و ایثارگر مورخ 97/5/3 لغایت 97/5/7 برگزار می گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز 97/4/27  به دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند.