Cardinal Theme

نشست "مدیران محترم گروه‌های آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری"


زمان شروع:
شنبه ، 10 آذر، 1397
13:00:00
زمان پایان:
شنبه ، 10 آذر، 1397
15:00:00
توضیحات:

نشست "مدیران محترم گروه‌های آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری" روز شنبه 10 آذر ماه برگزار خواهد شد.