Cardinal Theme

به همت انجمن مدیریت؛ همایش تخصصی کارآفرینی روز سه شنبه 29 آبان ماه از ساعت 13 الی 17 در در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار شد.


زمان شروع:
سه شنبه ، 29 آبان، 1397
13:00:00
زمان پایان:
سه شنبه ، 29 آبان، 1397
17:00:00
توضیحات:

به همت انجمن مدیریت؛ همایش تخصصی کارآفرینی روز سه شنبه 29 آبان ماه از ساعت 13 الی 17 در در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار شد.