Cardinal Theme

آیین بزرگداشت هفته پژوهش


زمان شروع:
شنبه ، 01 دی، 1397
13:00:00
زمان پایان:
شنبه ، 01 دی، 1397
16:00:00
توضیحات:

آیین بزرگداشت هفته پژوهش به همت معاونت پژوهش و فناوری روز شنبه مورخ 1 دی ماه در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد.