Cardinal Theme

جشن روز ملی حسابداری


زمان شروع:
یکشنبه ، 02 دی، 1397
14:00:00
زمان پایان:
یکشنبه ، 02 دی، 1397
17:00:00
توضیحات:

جشن روز ملی حسابداری روز یکشنبه مورخ 97/10/2 از ساعت 14 الی 17 در سالن کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.