Cardinal Theme

برگزاری کارگاه آشنایی با نگارش، فرآیند  داوری و پذیرش مقالات و ژورنال‌های ISC


زمان شروع:
شنبه ، 15 دی، 1397
13:00:00
زمان پایان:
شنبه ، 15 دی، 1397
16:00:00
توضیحات:

کارگاه «آشنایی با نگارش، فرآیند داوری و پذیرش مقالات و ژورنال‌های ISC» روز شنبه 15 دی ماه در سالن سینما 2 از ساعت 13 الی 16 دانشگاه علم و فرهنگ گردید.