Cardinal Theme

کارگاه آموزشی فعالیت‌های پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی


زمان شروع:
دوشنبه ، 03 تیر، 1398
14:00:00
زمان پایان:
دوشنبه ، 03 تیر، 1398
16:00:00
توضیحات:

کارگاه آموزشی فعالیت‌های پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی، روز دوشنبه، سوم تیرماه از ساعت 14 الی 16 در سالن شهید کاظمی آشتیانی برگزار شد.