Cardinal Theme

سمینار فرصت‌ شغلی


زمان شروع:
یکشنبه ، 09 تیر، 1398
10:00:00
زمان پایان:
یکشنبه ، 09 تیر، 1398
13:00:00
توضیحات:

سمینار فرصت شغلی، روز یک‌شنبه، نهم تیرماه از ساعت 10 الی 13 در سالن شهید کاظمی آشتیانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.