Cardinal Theme

معارفه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک


زمان شروع:
دوشنبه ، 29 مهر، 1398
12:00:00
زمان پایان:
دوشنبه ، 29 مهر، 1398
15:00:00
توضیحات:

معارفه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه از ساعت 12 الی 15 در سالن شهید کاظمی آشتیانی برگزار شد.