Cardinal Theme

پژوهش در گام دوم


زمان شروع:
شنبه ، 18 آبان، 1398
14:00:00
زمان پایان:
شنبه ، 18 آبان، 1398
15:00:00
توضیحات:

کارگاه پژوهش در بیانیه دوم روز شنبه 18 آبان ماه از ساعت 14 الی 15 در سالن سینما 2 برگزار شد.