Cardinal Theme

گردهمایی رووسا، معاونین و دبیران پارک‌ها،مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی


زمان شروع:
چهارشنبه ، 22 آبان، 1398
08:00:00
زمان پایان:
پنجشنبه ، 23 آبان، 1398
16:00:00
توضیحات:

گردهمایی رووسا، معاونین و دبیران پارک‌ها،مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی روز چهارشنبه و پنج شنبه، 22 و 23 آبان ماه در سالن شهید کاظمی آشتیانی برگزار شد.