Cardinal Theme

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان از رییس دانشگاه


زمان شروع:
چهارشنبه ، 13 آذر، 1398
10:00:00
زمان پایان:
چهارشنبه ، 13 آذر، 1398
12:00:00
توضیحات:

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان از رییس دانشگاه به همراه معاون فرهنگی دانشگاه روز چهارشنبه 13 آذر ماه از ساعت 10 الی 12 در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار شد.