Cardinal Theme

برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری


زمان شروع:
سه شنبه ، 03 خرداد، 1401
00:00:00
زمان پایان:
سه شنبه ، 03 خرداد، 1401
00:00:00
توضیحات:

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری معاونت دانشجویی-فرهنگی این دانشگاه روز سه‌شنبه مورخ 3 خردادماه 1401 برگزار خواهد شد.