Cardinal Theme

گفت و گوی تخصصی کسب و کار دانشگاه؛ «بیرون از قاب»


زمان شروع:
سه شنبه ، 17 خرداد، 1401
14:00:00
زمان پایان:
سه شنبه ، 17 خرداد، 1401
16:00:00
توضیحات:

به همت بنیاد توسعه کسب و کا؛ر گفت و گوی تخصصی کسب و کار دانشگاه؛ بیرون از قاب ساعت 14 روز سه‌شنبه مورخ 17 خرداد 1401 در سالن شهید کاظمی آشتیانی واقع در ساختمان فرهنگ برگزار می‌شود.