Cardinal Theme

آیین «رونمایی و هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه صنایع فرهنگی و گردشگری»


زمان شروع:
سه شنبه ، 14 تیر، 1401
10:00:00
زمان پایان:
سه شنبه ، 14 تیر، 1401
12:00:00