Cardinal Theme

نخستين همايش بين المللي روانشناسي فرهنگي برگزار مي شود

سیناپرس: نخستين همايش بين المللي روانشناسي فرهنگي با هدف شناسایی و بررسی کمی و کیفی تأثیر و تأثر فرهنگ و مولفه های روان شناختی انسان معاصر، از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌گردد.

باتوجه به اینکه امروزه بحث «روان شناسی فرهنگی» اهمیت بیشتری پیدا کرده و رشد پژوهش ها در این زمینه بیشتر شده اما متاسفانه هنوز این مورد در کشور مورد توجه واقع نشده است.  از سوی دیگرجاي خالي نگاه علمي و پژوهشي به اين موضوع با توجه به شرايط زندگي و فشارهاي رواني انسان معاصر در عصر اطلاعات و ارتباطات احساس مي شود و پرداختن به روان شناسی فرهنگی با توجه به مشخصه‌های یک فرهنگ ضروری است و نوع و تفاوتهای فرهنگی، ضرورت و اهمیت بررسی تأثیر هر فرهنگ بر مولفه های روان شناختی و تأثیر افراد بر فرهنگ را نشان می دهد.

بر همين اساس دانشگاه علم و فرهنگ تلاش مي كند با مشاركت و همراهي پژوهشگران، استادان، مراكز علمي، فرهنگي و نهادهاي مسئول با برگزاري نخستين همايش "روانشناسي فرهنگي"  توجه جامعه علمي و دانشگاهي و همچنين مردم را به اين موضوع  معطوف کند.

در این همایش نیز بررسی تأثیر و تأثر فرهنگ ایرانی-اسلامی و ابعاد روان شناختی انسان معاصر می تواند مورد توجه جدی قرارگیرد و نقطه آغازي براي ارتباط ميان پژوهشگران، استادان، دانشجويان، سياستگزاران و مسوولان باشد و با پرداختن به محورهايي مانند خانواده، آسيب هاي اجتماعي، جامعه، اخلاق، قانون، دين، معنويت و ... با نگاه روان شناسي فرهنگي، زمينه ها و پايه هاي پژوهشي را براي نهادهايي مانند مركز الگوي اسلامي-  ايراني پيشرفت، شوراي تحول علوم انساني و ... فراهم كند.

  گفتنی است، فراخوان و جزئیات همایش بین المللی «روان شناسی فرهنگی» به زودی به اطلاع پژوهشگران و علاقمندان خواهد رسید.