Cardinal Theme

اطلاعیه وام شهریه 2-96

اطلاعیه وام شهریه 2-96

دانشجویان گرامی جهت دریافت وام شهریه در صورت دارا بودن شرایط عمومی دریافت وام، ابتدا لازم است طبق مراحل توضیح داده شده در فایل زیر در وب سایت صندوق رفاه وزارت علوم ثبت نام اینترنتی نمایید.

فایل راهنمای وام شهریه 2-96