Cardinal Theme

در دیدار با پروفسور کیپروس مطرح شد:

همکاری میان دانشگاه های علم و فرهنگ و شفیلد انگلستان

در بازدید پروفسور کیپروس پیلاکوتاس (Kypros Pilakoutas)، استاد دپارتمان مهندسی عمران و سازه دانشگاه شفیلد از دانشگاه علم و فرهنگ، دو طرف بر همکاری ها دوجانبه تأکید کردند.

در ابتدای این نشست، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ گفت: اگرچه دانشگاه های قوی تر از دانشگاه علم و فرهنگ وجود دارند، اما باعث خوشحالی است که شما خواهان همکاری با این دانشگاه هستید.

دکترایمانی خوشخو افزود: پایه ریزی این دانشگاه به سبک غربی، یعنی کمترین میزان وابستگی به دولت است. دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک دانشگاه خصوصی، تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

مقیاس کوچک، کارهای بزرگ

ریاست دانشگاه علم و فرهنگ افزود: شاید وسعت زیادی در اختیار نداشته باشیم، اما توانسته ایم فعالیت های علمی خوبی در دانشگاه به انجام رسانده و کارهای مهمی برای دانشجویان انجام دهیم. خوشحالیم که در این مقیاس کوچک، کارهای بزرگی انجام می دهیم.

وی تأکید کرد: با دانشگاه های مالزی و برخی کشورهای دیگر در ارتباط هستیم و امیدواریم زمینه مناسب برای همکاری متقابل با دانشگاه شفیلد فراهم شود.

دکتر ایمانی خوشخو ضمن اشاره به طرح تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه های مالزی گفت: برخی از رشته های ما برای آنها بسیار جذاب هستند؛ به عنوان مثال، در دانشکده های علوم پایه و فناوری زیستی، رشته هایی داریم که حرف اول را در کشور می زنند. با پژوهشگاه رویان - یکی از معتبرترین پژوهشگاه های کشور - همکاری داریم. جهاد دانشگاهی و پژوهشکده های آن، از نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی پیشرفته کشور است که در برگزاری رشته های مختلف به دانشگاه علم و فرهنگ کمک زیادی می کند.

دکترایمانی خوشخو در پاسخ به پرسش پروفسور پیلاکوتاس در زمینه وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه گفت: 70 درصد از فارغ التحصیلان با کسب مهارت های لازم در دوره دانشجویی، به سرعت وارد بازار کار می شوند.

وی همچنین در پاسخ سوالی در مورد حمایت های آکادمیک گفت: حدود 20 درصد از درآمدهای دانشگاه از محل پژوهش ها تأمین می شود. با اعلام نیازهای پژوهشی از سوی دستگاه های اجرایی، با آنها قرارداد بسته و تحقیقات را به انجام می رسانیم.

دکترایمانی خوشخو تأکید کرد: از آنجاکه دولتی نیستیم، انعقاد قرارداد با صنعت بسیار ساده تر انجام شده و درنهایت، نتیجه بهتری نیز حاصل می شود. به عنوان مثال، با توجه به ایجاد دپارتمان نفت و گاز در دانشگاه علم و فرهنگ، وزارت نفت برای برگزاری بخشی از برنامه های آموزشی خود، با ما قرارداد منعقد کرده است؛ همچنین دوره های نظام مهندسی نیز در مرکز آموزش های تخصصی این دانشگاه برگزار می شود.

پروفسور پیلاکوتاس نیز از تعامل دو جانبه میان دانشگاه های شفیلد و علم و فرهنگ استقبال کرد.