Cardinal Theme

دکتر جعفری تأکید کرد:

پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کشور با حوزه نفوذ ملی

سیناپرس: دکتر عزیزالله جعفری، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ گفت: باتوجه به رسالت جهاد دانشگاهی، بدنبال راه اندازی پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی هستیم.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ درخصوص راه اندازی این پارک گفت:

درحال حاضر 36 پارک در کشور وجود دارند، اما این پارک ها عمدتا تخصصی هستند و در زمینه های عمران، کشاورزی، پزشکی فعالیت می کنند. حوزه نفوذ و کارکرد این پارک ها منطقه ای است.

جعفری تأکید کرد: باتوجه به رسالت جهاد دانشگاهی و ظرفیت های موجود در این نهاد و با نظر گرفتن نیاز کشور در حوزه فرهنگ و هنر، پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی کشور با حوزه نفوذ ملی، بزودی راه اندازی می شود.

وی افزود: جهاد دانشگاهی ظرفیت های زیادی در بخش علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دارد و این حوزه، یکی از مطالبات اصلی مقام معظم رهبری نیز محسوب می شود. هدف از راه اندازی این پارک، پر کردن خلأهای موجود در این بخش است.

شایان ذکر است، شورای عالی گسترش فناوری وزارت علوم در تاریخ 14 آبان 96، موافقت خود را با راه اندازی پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی با محوریت دانشگاه علم و فرهنگ اعلام کرد.