Cardinal Theme

نشست معرفی مرکز هدایت شغلی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد

با هدف معرفی مرکز هدایت شغلی دانشگاه علم و فرهنگ، نشستی با حضور رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، معاونین آموزشی و پژوهشی، و مدیران گروه های دانشکده ها، عصر امروز (شنبه) برگزار شد.

اولین مرکز هدایت شغلی دانشجویان در قالب طرح پایلوت یک ساله، به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) در تاریخ 28 شهریور ماه جاری در دانشگاه علم و فرهنگ افتتاح شد.
با گذشت حدود 2 ماه از شروع فعالیت مرکز هدایت شغلی، نشستی با هدف معرفی این مرکز با حضور دکتر محمدصادق بیجندی، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا)، مهندس سیروس دشتی، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی این سازمان، دکتر سیدجلال موسوی بازرگانی، پژوهشگر اصلی طرح، معاونین آموزشی و پژوهشی و مدیران گروه های دانشکده های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
بیجندی، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) گفت: مرکز مشاوره و هدایت شغلی دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان یک طرح پایلوت، فعالیت خود را آغاز کرده است. امیدواریم این طرح با همکاری اساتید و (مدیران) گروه ها بخوبی اجرا شده و در آینده، در سایر دانشگاه های کشور نیز اجرا شود تا بتواند نظم و سیاقی به بحث هدایت شغلی دانشجویان بدهد.
در ادامه نشست، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا با اشاره به 7 مأموریتی به جهاد دانشگاهی محول شده است، گفت: مرکز هدایت شغلی، جزئی از یک پروژه بزرگ است که در قالب یک مأموریت ملی، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به جهاد دانشگاهی واگذار شده است. بخشی از این پروژه مطالعاتی است؛ اینکه آیا نظام هدایت شغلی در کشور وجود دارد و اگر وجود ندارد، مدلی برای آن تدوین و طراحی شود.
دشتی افزود: بررسی های اولیه ما نشان داد که طبق تعریف، مرکزی که خدمات هدایت شغلی به دانشجویان ارائه دهد، در کشور وجود ندارد. طرحی تحت عنوان "طراحی و تدوین نظام جامع هدایت شغلی" به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رائه کردیم که متشکل از دو بخش است.
وی تأکید کرد: بخش اول، انجام مطالعات و طراحی مدل است که هم اکنون، این مدل طراحی شده است. بخش دوم، اجرای طرح پایلوت در یکی از دانشگاه های کشور است تا پس از پیاده سازی، اجرا و ارزیابی مدل، بتوانیم طرح پایلوت دیگری را با استفاده از مدل تلفیقی یا ترکیبی در 5 دانشگاه کشور انجام دهیم. با انجام این دو طرح پایلوت، الگوی نهایی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت.
معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا گفت: طرح پایلوت مرکز هدایت شغلی دانشگاه علم و فرهنگ از اوایل مهر ماه جاری آغاز شده است. برنامه های متنوعی را در این مرکز داریم: برگزاری کارگاه های آموزشی، تورهای شغلی، برگزاری نمایشگاه، برگزاری برنامه ویژه در هفته جهانی کارآفرینی (28 آبان تا 5 آذر). امیدواریم با همکاری اساتید و مدیران گروه ها، زمینه معرفی و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با خدمات مرکز هدایت شغلی دانشگاه فراهم شود.
موسوی بازرگانی، پژوهشگر اصلی طرح نیز در این نشست تأکید کرد: وظایف مرکز هدایت شغلی شامل: ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش مرتبط با شغل، خدمات پژوهش و بازار کار، ارائه خدمات مهارت افزائی، کارورزی و کارآموزی، و شبکه سازی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ افزود: معتقدم به یک اتاق فکر با مشارکت حداقل یک نفر از هر دانشکده یا گروه آموزشی نیاز داریم تا (در این اتاق فکر) در فواصل 15 روز یا یک ماه یکبار، گزارش کار ارائه و ایده های نو مطرح شوند.