Cardinal Theme

مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه علم و فرهنگ عنوان کرد:

رشد23.14 درصدی فعالیت های پژوهشی نسبت به سال قبل

سیناپرس: دانشگاه از نهادهای اصلی فعال در حوزه پژوهش است که به آموزش و تربیت پژوهشگران می پردازد. همزمان با هفته پژوهش که به منظور ترویج فرهنگ پژوهش در کشور برگزار می شود، با دکتر زهرا نادعلی پور، مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه علم و فرهنگ درخصوص وضعیت پژوهش در این دانشگاه گفتگو کردیم.

نادعلی پور تأکید کرد: دانشجویان سهم روبه رشدی در تولید مقالات داشته اند، اگرچه سهم مشارکت در دانشکده های مختلف متفاوت بوده است، اما در مجموع  نسبت به سنوات گذشته رشد قابل قبولی را شاهد بودیم؛ به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد که دانشجویان از خروجی پایان نامه ها و کارهای تحقیقاتی خود، تولیدات علمی به صورت مقالات ISI، مقالات علمی- پژوهشی و کنفرانس علمی داشته اند که تا حد قابل قبولی، نیازهای جامعه را برطرف می کند.

مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه علم و فرهنگ افزود: پژوهشگران دانشگاه در حوزه های علوم زیستی، علوم انسانی و فنی- مهندسی، کارهای شاخصی انجام داده اند؛ به عنوان مثال، در حوزه علوم زیستی با همکاری پژوهشگاه رویان، پژوهشگران کارهای مثمر ثمری در سطح جامعه انجام داده اند.

به گفته نادعلی پور، فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه نسبت به سال قبل 23.14 % رشد داشته است.

استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ افزود: باتوجه به نیاز شدید کشور به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای کشور از این حوزه، تحقیقات علمی می تواند به تصمیم سازی، برنامه ریزی و مدیریت بهتر این صنعت کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک، گردشگری به پشتوانه و تحقیقات علمی نیاز دارد و دانشگاه، از توانایی لازم برای پاسخگویی به این نیاز برخوردار است. در این راستا، ضمن تنوع رشته ای که در دانشکده علوم گردشگری وجود دارد، در اکثر حوزه ها سهم پژوهش ها رو به رشد بوده است.

نادعلی پور بیان داشت: انتخاب موضوعات بدیع و کاربردی در قالب پایان نامه و مقاله از سوی دانشجویان، انتشار کتاب های مفید از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری، برگزاری کنفرانس های علمی و کارگاه های علمی- آموزشی متعدد در حوزه گردشگری، از جمله فعالیت های دانشگاه در پاسخ به نیازهای صنعت گردشگری می باشند.