Cardinal Theme

توصیه های مهم معاونت دانشجویی و فرهنگی در آستانه فصل امتحانات

دکتر جمال رحیمیان، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به آغاز فصل امتحانات تأکید کرد: از آنجا که معمولا برخی از دانشجویان محترم، عدم آگاهی و جهل به قانون را دلیل نقض قوانین و مقررات آموزشی درباره امتحانات بیان می ‏کنند، ضروری است که دانشجویان ضمن آگاهی از این مقررات آموزشی، با پیامدهای نقض آنها نیز آشنا شوند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ افزود: در واقع هدف ما (از این اطلاع رسانی)، پیشگیری از وقوع تخلف در امتحانات است؛ چرا که ارتکاب هر یک از این تخلف ها در نهایت پیامدهای ناخوشایندی را در سوابق دانشجویان به جا می گذارد.

دکتر رحیمیان خاطر نشان کرد: مواردی که طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخلف محسوب می شوند، عبارتند از:

·       همراه داشتن هرگونه یادداشت یا وسیله غیر ضروری (موبایل، هندزفری، mp3  و  . . .) در جلسه امتحان

·       مبادله اطلاعات در جلسه امتحان

·       فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ بیان داشت: 95 درصد پرونده‏های ارجاعی به کمیته انضباطی مربوط به نقض مقررات آموزشی ایام امتحانات بوده که در 86 درصد از موارد منجر به صدور احکام ذیل گردیده است:

·       توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو (لازم به ذکر است در پاسخ به استعلام دستگاه‏های کشوری، دانشگاه موظف به انعکاس مندرجات پرونده دانشجو می ‏باشد.

·       درج نمره 25/0 در امتحان درس مربوطه به تخلف (ثبت این نمره سبب کاهش معدل کل دانشجو می‏باشد و به هیچ وجه قابل حذف نمی‏باشد)

·       منع موقت از تحصیل به مدت یک یا دو نیم سال (با احتساب در سنوات تحصیلی)

دکتر رحیمیان گفت: معاونت دانشجویی و فرهنگی استدعا دارد که دانشجویان با رعایت مقررات، مانع از تشکیل پرونده انضباطی گردند.

لازم به ذکر است، تشکیل پرونده در کمیته انضباطی منجر به صدور حکم شده و در نهایت می تواند در پرونده دانشجویان منعکس گردد؛ این مساله می تواند برای آینده شغلی و تحصیلی ایجاد مشکل نماید.