Cardinal Theme

آیین گشایش نخستین پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی برگزار می‌گردد

پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی ایران محسوب می شود که وابسته به جهاد دانشگاهی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، آیین گشایش نخستین «پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی» برگزار می گردد.

پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی ایران محسوب می شود که وابسته به جهاد دانشگاهی است.

آیین گشایش این پارک، شنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری، با حضور مقام‌های مسئول دولتی و جهاد دانشگاهی، فرهیختگان حوزه علم و فناوری، دانشجویان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌گردد.

این پارک باتوجه به رسالت جهاد دانشگاهی (ACECR) و ظرفیت های موجود در این نهاد و همچنین با در نظر گرفتن نیازهای کشور برای توسعه و تجاری‌‏سازی فناوری‌‏های نرم و اشتغال‏ زایی در بخش فرهنگ و هنر، صنایع دستی، گردشگری و... پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با حوزه نفوذ ملی آغاز به کار کرده است.