Cardinal Theme

در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید:

دومین مسابقه طراحی مانتو با موضوع «پوشاک جامعه»

دومین مسابقه طراحی مانتو با موضوع پوشاک جامعه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.

به همت انجمن علمی دانشجویی طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ؛ پیرو برگزاری نخستین کنفرانس ملی پوشاک و مسابقه طراحی مانتوی دانشجویی در سال گذشته، دومین مسابقه طراحی مانتو با موضوع «پوشاک جامعه» ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور شرکت کنندگانی از جهاد‌‌دانشگاهی و دانشگاه‌های علم و فرهنگ، تهران، الزهرا، شریعتی، امیرکبیر، آزاد تهران جنوب، علمی کاربردی و موسسه سمای ورامین در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.

دور نهایی این مسابقه نیز پنجشنبه مورخ 20 اردیبهشت 1397 ادامه یافت و در پایان به طرح‌های برتر جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی اهداء شد.