Cardinal Theme

پیام رییس دانشگاه علم و فرهنگ به مناسبت روز معلم

دانایی، روشنایی و شکوفایی، سنت آفرینش بوده و تعالی هر جامعه در گرو آموزش، تربیت و آراستن تحصیل با فضایل اخلاقی و تهذیب است.

دانایی، روشنایی و شکوفایی، سنت آفرینش بوده و تعالی هر جامعه در گرو آموزش، تربیت و آراستن تحصیل با فضایل اخلاقی و تهذیب است. درخشش چهره علمی امروز ایران اسلامی حاکی از شبکه‌ی منسجم و توانمند تعلیم‌ دهندگان عرصه دانایی است و بالطبع موفقیت‌های روزافزون دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در حوزه‌های مختلف، حاصل اهتمام بی شائبه و جهادگونه شما استاد بزرگواراست که با ایثار و فدارکاری دانش و بینش را در مسیر خودشکوفایی دانشجویان تعلیم می‌دهید و بستر رشد خردورزی را برای نسل جوان فراهم می‌آورید.

ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، هفته معلم را به ترویج‌دهندگان دانش و بینش تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند بزرگ مسالت دارم.