Cardinal Theme

توسط مرکز همکاری‌های بین المللی وزارت علوم ؛

سامانه تسهیلات ارزی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها راه اندازی شد

مرکز همکاری‌های بین المللی وزارت علوم به‌منظورتسهیل امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در رویداد‌های علمی بین المللی سامانه تسهیلات ارزی اعضای هیات علمی را راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم فرهنگ؛ به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسهیل امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در رویداد‌های علمی بین المللی و فراهم آوردن تسهیلات لازم در این خصوص و برای جلوگیری از اتلاف وقت اساتید و تردد آنان به‌ویژه اساتید شهرستان نسبت به راه اندازی سامانه سفر‌های علمی و بین المللی اقدام کرد.

اعضای هیات علمی جهت دریافت تسهیلات ارزی می‌توانند درخواست خود را از طریق مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه خود در سامانه مسافرت‌های خارجی ثبت کنند.

نماینده رسمی دانشگاه دراین سامانه می‌تواند براساس کد کاربری و گذر واژه که از سوی این مرکز به هر دانشگاه / مراکز علمی داده خواهد شد نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کرده و نتیجه آن را نیز پیگیری و پس از اتمام مراحل اداری و قانونی نامه نهایی را از طریق دفاتر نمایندگی خود دریافت کنند.


مراحل ارسال درخواست و دریافت پاسخ:


۱- ارسال درخواست از سوی دانشگاه / مراکز


۲- دریافت نامه از سوی کارشناس مرکز


۳- بررسی مدارک


۴- تهیه نامه نهایی


۵- دریافت نامه نهایی


تمامی این مراحل از طریق سامانه و کد رهگیری اختصاص یافته قابل پیگیری است. اعضای هیات علمی برای اطلاعات بیشر می‌توانند به سایت همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم به آدرس   https://cisc.msrt.ir/fa مراجعه کنند.