Cardinal Theme

دایر شدن رشته اخلاق زیستی برای نخستین بار در دانشگاه علم و فرهنگ

رشته اخلاق زیستی برای نخستین بار در دانشگاه علم و فرهنگ دایر شد.

رشته اخلاق زیستی برای نخستین بار در ایران توسط دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی دایر شد و از مهر ماه سال1397 اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.