نخستین پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در دانشگاه علم و فرهنگ

پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در ایران

پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ تنها پارک تخصصی در حوزه علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در گستره ملی ایران محسوب می شود. این پارک باتوجه به رسالت جهاد دانشگاهی (ACECR) و ظرفیت های موجود در این نهاد و همچنین با در نظر گرفتن نیازهای کشور برای توسعه و تجاری‌‏سازی فناوری‌‏های نرم و اشتغال‏ زایی در بخش فرهنگ و هنر، صنایع دستی، گردشگری و... پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با حوزه نفوذ ملی آغاز به کار کرده است. شبکه گسترده جهاد دانشگاهی با بیش از 100سازمان، پژوهشگاه، پژوهشکده، پارک علم و فناوری، دانشگاه، مجتمع تحقیقاتی، مرکز رشد، مرکز علمی، گروه پژوهشی و مرکز خدمات تخصصی مستقل به همراه زیرمجموعه‏ های هر یک از آنها، دامنه موضوعی پارک فناوری ‏های نرم و صنایع فرهنگی را وسعت بخشیده که امکان انتقال تجربیات در سطح تخصصی بالایی را در سراسر کشور فراهم می نماید.