Cardinal Theme

جهش 3700 پله ای رتبه وبومتریکس دانشگاه علم و فرهنگ

با اعلام رتبه بندی جدید وب سایت های دانشگاه های جهان در جولای 2018، رتبه وب سایت دانشگاه علم و فرهنگ با یک جهش 3700 پله ای طی یک سال به رتبه 4043 جهانی  صعود کرد.

با اعلام رتبه بندی جدید وب سایت های دانشگاه های جهان در جولای 2018، رتبه وب سایت دانشگاه علم و فرهنگ با یک جهش 3700 پله ای طی یک سال به رتبه 4043 جهانی  صعود کرد. پیش از این در در جولای 2017 رتبه وب سایت دانشگاه 8735 و در ژانویه 2018 رتبه7787 را به خود اختصاص داده بود.
جهش 3700 پله ای در رتبه بندی جهانی در ظرف مدت یک سال یک موفقیت بسیار ارزشمند برای یک دانشگاه محسوب می شود و به ندرت دانشگاهی توانسته است در یک بازه زمانی کوتاه چنین بهبودی را به دست آورد.
برنامه ریزی  بهبود رتبه وب سایت دانشگاه  از حدود 2 سال پیش با تغییر وب سایت دانشگاه و سپس تغییر سیاست های انتشار اطلاعات و محتوا و در چارچوب نظام وبومتریکس توسط اداره فناوری اطلاعات دانشگاه اجرا شده است. 
رتبه بندی وب دانشگاه ها توسط موسسه وبومتریکس اسپانیا انجام می شود و هر سال در دو بازه زمانی ژانویه و جولای اعلام می گردد. طبق گزارش وبومتریکس، حدود 27000 دانشگاه در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
کسب این موفقیت را به خانواده بزرگ علم و فرهنگ اعم از دانشجویان، اساتید و کارکنان تبریک می گوئیم. بی شک حفظ و بهبود این جایگاه نیاز به همکاری جمعی خانواده علم و فرهنگ به ویژه اساتید و دانشجویان دارد.
اداره فناوری اطلاعات دانشگاه