Cardinal Theme

پیام رییس دانشگاه علم و فرهنگ به مناسبت سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی

«سید سعید هاشمی» - رییس دانشگاه علم و فرهنگ - به مناسبت سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی پیامی به شرح زیر صادر کرد:

 بسمه تعالی

امروز در سی و هشتمین سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی با دستاوردهایی پرشمار در جایگاهی قرار داریم که سرافرازانه تلاش داشته ایم تا به توانمندی های ملی خود عینیت بخشیده و نگاه ارزشمند «جهادی» را در بخش های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی نهادینه سازیم. در حال حاضر که دانش و پژوهش کلیدهای اصلی توسعه کشور هستند، جهاد دانشگاهی نه تنها در مسیر تولید دانش و انجام پژوهش های کاربردی از کارنامه ای درخشان  برخوردار است، بلکه جریان آرمان گرایی و آرمان خواهی در مسیر اهداف مقدس ایران اسلامی را نیز همواره در نظر داشته و با محوریت قرار دادن ارزش ها و باورهای نظام اسلامی در مسیر تحول دانش، پژوهش، فناوری و دستیابی به علوم نوین حرکت نموده است.  

دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در منطقه با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال کامل از اهداف مسئولین کشور است که در اهداف و افق سند چشم انداز 1404 آورده شده و جهاد دانشگاهی با مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود همواره تلاشی مستمر برای دستیابی به این هدف داشته است که بارزترین نمود عینی بخش آموزش را می توان در دانشگاه علم و فرهنگ به نظاره نشست.

دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی در سومین دهه فعالیت خود و پس از گذر از دانشگاه های نسل اول و دوم، توسعه کمی، نهادینه کردن آموزش‌های کیفی و ترویج پژوهش‌های کاربردی همگام با دانشگاه‌های پیشرفته جهان در مسیر کارآفرینی حرکت می‌کند و تلاش دارد در زمره دانشگاه‌های برتر نسل سوم (کارآفرين) قرار گرفته و نقش پراهمیتی در ایجاد اشتغال، توسعه تکنولوژی و خلق ارزش های اجتماعی ایفا نماید و روش های کاربردی در ایجاد و تثبیت دانایی قابل تبدیل به ثروت اجتماعی را خلق کند. با همین رویکرد این دانشگاه، همگام با دانشگاه‌های پیشرفته دنیا در مسیرکارآفرینی دانش بنیان حرکت می‌کند و با تاسیس بنیاد کسب و کار، موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ به عنوان یک سازمان مردم نهاد دانشگاهی(NGO)، مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت و استقرار پارک علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی تلاش داشته تا به سهم خود بسترهای لازم برای نیل به اهداف یادشده را فراهم نماید.  

جهاددانشگاهی در چهارمین دهه فعالیت خود، هدایتگری دانش و پژوهش در مسیر خلق ثروت و استفاده هدفمند از منابع کشور در راستای ریشه کنی فقر و بیکاری را وظیفه اصلی خود دانسته و در مسیر تجاری‌سازی دانش، تقویت‌خلاقیت و توسعه کارآفرینی حرکت می نماید و تلاش دارد فرهنگ استفاده از علم و پژوهش و ایجاد اشتغال و تولید ثروت را در نقاط مختلف کشور نهادینه کند که یکی از این بسترها دانشگاه علم و فرهنگ است.

اینجانب سی و هشتمین سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی را به تمامی جهادگران سراسر کشور و به خصوص  همکاران دانشگاه علم و فرهنگ، اساتید و دانشجویان این دانشگاه تبریک عرض نموده و امیدوارم دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی بابرخورداری از دانش پیشرفته، در تولید علم و فناوری توانمند شده و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی نقش ارزشمند و جهادی خود را در تولید ملی ایفا نماید.

                                                                                                والسلام