Cardinal Theme

قابل توجه دانشجویانی که در این ترم درس‌های ریاضی 1 و 2 را اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویانی که در این ترم درس‌های ریاضی 1 و 2 را اخذ نموده و جهت حضور در مراسم اربعین قصد عزیمت به کربلا دارند.

کلیه دانشجویانی که در این ترم درس‌های ریاضی 1 و 2 را اخذ نموده اند و جهت حضور در مراسم اربعین قصد عزیمت به کربلا را دارند روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 ساعت 13 به دانشکده فنی و مهندسی (دکتر آراسته)مراجعه نمایند.