Cardinal Theme

در هیئت عالی جذب مقرر شد؛

انجام آزمون روانشناختی از متقاضیان جذب در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها

انجام آزمون روانشناختی از متقاضیان جذب در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها مصوب شد.

در جلسه ۲۱۵ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمد علی کی‌نژاد، انجام آزمون روانشناختی از متقاضیان جذب در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها مصوب شد.

در ابتدای این جلسه و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء پیرامون موضوع خدمت نیمه وقت و اختصاص دو پست نیمه وقت به بانوان؛ نماینده سازمان اداری و استخدامی گفت: در قانون بانوان نمی‌توانند بیش از ۳ سال به صورت نیمه وقت شاغل باشند.

وی افزود: ضمنا این قانون برای نیروهای رسمی و پیمانی قابل اجراست و شامل سایر موارد نمی‌شود.

در ادامه دکتر علی حسینی رئیس مرکز جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک در تشریح برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیئت علمی تحت پوشش این وزارت گفت: اعضای هیئت علمی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل سرفصل‌های آموزش، پژوهش و نحوه تدریس ۵ هزار و ۷۰۰ ساعت تحت پوشش قرارگرفته‌اند.

همچنین اعضای هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مقرر کردند از متقاضیان جذب در هیئت‌های علمی، آزمون روانشناختی به عمل آمده و فرم این آزمون نیز به منظور آشنایی این متقاضیان با این آزمون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شود.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان تعدادی از اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه شهرکرد، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانشگاه آیت الله حائری میبد، دانشگاه امام باقر (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شاهد و دانشگاه عالی دفاع ملی تأیید صلاحیت شدند.