Cardinal Theme

کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان توسط دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجوی دکتری رشته روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال98-97 گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ بیژن پیرنیا نائینی دانشجوی دکتری رشته روانشناسی بالینی این دانشگاه موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شد. 

جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان هر ساله به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فناوری كشور از جانب این بنیاد به دانشجویان صاحب استعداد برتر تعلق می‌­گیرد که امسال جایزه تحصیلی به بیژن پیرنیا نائینی تعلق گرفته است.

این دانشجوی دکتری دانشگاه علم و فرهنگ؛ پژوهشگر حوزه اعتیاد است که از سال 1391 فعالیت پژوهشی خود را آغاز نموده و تا به امروز 80 مقاله علمی از جمله 13 مقاله آی­ اس ­آی و 8 مقاله نمایه شده در دیتابیس پابمد را به چاپ رسانده است. در حال حاضر وی مدیریت یک مرکز درمان اعتیاد را بر عهده دارد و به عنوان نخبه علمی و پژوهشگر برتر کشور و برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 98-97 معرفی شده است.

گفتنی است؛ جایزه بنیاد ملی نخبگان شامل تسهیلات متعددی از قبیل »رتبه دانشجویی»، «اعتبار آموزش‌یاری»، «اعتبار پژوهش‌یاری»،«اعتبار فن یاوری»، «اعتبار توان‌مندی آموزشی/كارآفرینی»، «اعتبار ارتباطات علمی»، «اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» و ... است كه در قالب چهار جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری» و «فرهنگ» اعطا می‌شود.