Cardinal Theme

در نشست شورای پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ:

تصویب آیین‌نامه تخصیص اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی

نود و چهارمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه علم  و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ نود و چهارمین نشست  شورای  پژوهشی این دانشگاه، در روز دوشنبه 28 آبان‌ماه سال جاری در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد و آیین‌نامه تخصیص اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی به تصویب رسید.

همچنین در این نشست برابر با گردش کاری جدید، صورت‌جلسات شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها بررسی و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.