Cardinal Theme

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ از شرکت پارس مینو

تعدادی از دانشجویان مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار به همراه برخی اساتید از شرکت پارس مینو بازدید کردند.

به منظور آشنایی بیش‌تر با مفاهیم مدیریت تولید و کاربرد تکنیک‌های مختلف در طراحی خطوط تولید، تعدادی از دانشجویان مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار از شرکت پارس مینو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، در این دیدار که با هماهنگی قبلی مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی صورت گرفت؛ دکتر سعید اهدائی، دکتر موسوی بازرگان و مهندس مهرجردی حضور داشتند.