Cardinal Theme

انتصاب دکتر سید علی اکبر هاشمی راد به عنوان معاون دانشجویی - فرهنگی

دکتر سید علی اکبر هاشمی راد به عنوان معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ طی حکمی از سوی دکتر سید سعید هاشمی -رییس دانشگاه- دکتر سید علی اکبر هاشمی راد به عنوان معاون دانشجویی -فرهنگی این دانشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد با تجربیات ارزنده خود و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه در مسیر تحقق اهداف فرهنگی که از اصولی ترین سیاست‌های توسعه دانشگاه می‌باشد، گام‌های موثری را بردارید.

دکترسید علی اکبر هاشمی‌راد، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و مدیر گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه است و پیش از این نیز به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی دانشگاه، مدیر کل اجرایی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، رییس جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، رییس جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی و موسس و رییس جهاد دانشگاهی واحد البرز فعالیت داشته و از دانش و تجربیات ارزشمندی در حوزه فرهنگ برخوردار است.