آغاز ثبت‌نام کانون دانش آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ

ثبت‌نام کانون دانش آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ آغاز شد.

دانشگاه علم و فرهنگ با هدف ارتقای سطح دانش و فن‌آوری ملی از طریق ارتباط موثر میان دانشگاه و دانش آموختگان، کمک به ترویج دانش و فن‌آوری جهت نیل به خود اتکایی ملی، حفظ و استمرار پویایی اجتماعی، بهره‌گیری از نظرات و تجارب دانش‌آموختگان در جهت ارتقای سطح علمی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه، ایجاد زمینه ارتباط مستمر دانش‌آموختگان با یکدیگر و‌ ارج نهادن به مطالعات، تحقیقات، خلاقیت‌های علمی، تجربیات و خدمات ارزشمند دانش‌آموختگان اقدام به تشکیل کانون دانش‌آموختگان دانشگاه علم و فرهنگ نموده است. لذا دانش‌آموختگان گرامی دانشگاه علم و فرهنگ؛ می‌توانند ازطریق لینک زیر در این کانون ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.

http://46.209.221.5/form/view.php?id=12616