Cardinal Theme

گزارش تصویری2 :

برگزاری پنل های تخصصی سومین کنفرانس بین المللی «گردشگری و معنویت»

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت با ارائه 8 مقاله در نوبت عصر در قالب دو پنل تخصصی با حضور پژوهشگران و محققان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهش های «مطالعه و بررسی نقش سفر در سلامت معنوی گردشگران»، «گردشگری معنوی با تاکید بر سفرهای راهیان نور»، «زیبایی شناسی و تجلی معنویت در هنر و معماری اسلامی ایرانی، با تأکید بر نمادهای مفهومی با رویکرد گردشگری»، «سعدی، مسافر آرمان شهر اسلامی»، «اثرات گردشگری روستایی و عشایری بر معنویت گردشگران»، «مؤلفه¬های ادراک معنوی در گردشگری خلاق»، «اثرات معنوی وقف بر ادراک از مقاصد گردشگری ایران بر اساس رهیافت اقتصاد معنوی» و «نقش جهانی شدن در تقویت نگاه معنوی به گردشگران» در عصر سومین کنفرانس گردشگری و معنویت در دانشگاه علم و فرهنگ ارائه و در پنل های تخصصی داوری و نقد شد.