Cardinal Theme

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 96

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 96 (گرایش بهینه سازی سیستم ها و لجستیک و زنجیره تامین)

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پروپوزال کلیه­ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش های بهینه سازی سیستم ها و لجستیک و زنجیره تامین ورودی 96 روز پنجشنبه مورخ 18 بهمن ماه 97 در نظر گرفته شده است. عدم حضور در زمان مقرر به منزله غیبت در جلسه پروپوزال در نظر گرفته خواهد شد. همچنین دانشجویانی که تا کنون استاد راهنمای خود را انتخاب ننموده اند در اسرع وقت پیگیری نمایند.