Cardinal Theme

کسب مقام سوم جهان در مسابقات تیراندازی توسط دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ

آرزو روددهقان، دانشجوی رشته گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، در مسابقات بین المللی تیراندازی موفق به کسب مقام سوم شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، این دانشجوی ملی پوش با هزینه شخصی خود در مسابقات تیراندازی ایتالیا شرکت کرد و موفق به کسب مقام سوم شد.