Cardinal Theme

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 96 (گرایشهای بهینه سازی سیستم ها و لجستیک و زنجیره تامین)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 96 (گرایشهای بهینه سازی سیستم ها و لجستیک و زنجیره تامین)

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پروپوزال کلیه­ دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ورودی 96 این دو گرایش در روز شنبه مورخ 18 اسفند97 ساعت 13 الی 15 برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان از ابتدای جلسه تا انتها الزامی می­باشد. دانشجویان موظفند  تا پایان روز چهارشنبه 15 اسفند پروپوزال خود را برای آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

Info-ie@usc.ac.ir

همچنین در جلسه دفاع پروپوزال  باید نسخه چاپی پروپوزال خود که به امضاء خود دانشجو و استاد راهنمای محترم رسیده را همراه داشته باشند.