Cardinal Theme

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ و موسسه بین المللی سفیران صلح

تفاهم‌نامه همکاری با هدف ایجاد و گسترش تعاملات آموزشی بین مرکز آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ و موسسه بین المللی سفیران صلح امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ این تفاهم‌نامه همکاری در راستای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی، برگزاری سمینارها، دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی کوتاه مدت، انجام امور مطالعاتی و امکان‌سنجی در زمینه تربیت نیروی انسانی و انجام بازدیدهای علمی برای دانشجویان و هنرجویان به امضاء رسید.