Cardinal Theme

معرفی دانشگاه‌ها و پارک‎های فعال در عرصه بین‌الملل

دانشگاه‌ها و پارک‌های فعال ایران در عرصه بین‌الملل معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ بر اساس ارزیابی دانشگاه‌ها در حوزه فعالیتهای علمی و بین المللی، دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، اصفهان، شهید بهشتی، و تربیت مدرس، به عنوان دانشگاه های موفق در حوزه بینالملل معرفی شدند و در نهایت دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر فعالیت‌های علمی بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ معرفی و تجلیل شد.

دانشگاه‌های گیلان، الزهراء(س)، زنجان، علوم پایه زنجان، خوارزمی، قم، کاشان، کردستان، نیز به عنوان دانشگاه‌های در مسیر موفقیت معرفی شدند.