Cardinal Theme

تعطیلی دانشگاه در 28 اسفندماه

فعالیت‎های آموزشی و اداری دانشگاه علم و فرهنگ در روز سه‌شنبه (28 اسفندماه سال جاری) تعطیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ پیرو تصویب شورای دانشگاه علم و فرهنگ، فعالیتهای آموزشی و اداری این دانشگاه در روز سه‌شنبه مورخ 28 اسفندماه تعطیل است.

فعالیت‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ؛ شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1398 آغاز می‌گردد.