Cardinal Theme

حرکت به سمت دانشگاه‌ نسل چهارم با ماهیتی کارآفرین، فرصت‌ساز، خلاق و پیشرو

تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی ایده‌ها در دانشگاه‌های کارآفرین می‌تواند در رونق تولید نقش مهمی ایفا کند.

دکتر هاشمی در مراسم دیدار نوروزی با کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه گفت: وقوع حادثه ناگوار سیل در نخستین روزهای سال همه ما را متاثر و نکات مهمی را در بخش مسئولیت های اجتماعی به ما یادآوری کرد.

وی تاکید کرد: چهاررسالت آموزش، پژوهش،کارآفرینی و مسؤولیت‌های اجتماعی مهم‌ترین فعالیت دانشگاه‌ها هستند و تبدیل دانش به فناوری و تجاری‌سازی ایده‌ها در دانشگاه‌های کارآفرین می‌تواند در رونق تولید نقش مهمی ایفا کند که شعار امسال است و توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است .

دکتر هاشمی گفت: واقعیت این است که درحال حاضر نقش دانشگاه‌ها از محل آموزش و تولید علم و فناوری به جایگاه بالاتری ارتقاء یافته و رسالت جدید دانشگاه‌ها نقش آفرینی در اقتصاد ملی و آماده‌سازی دانشجویان برای رویارویی با واقعیت‌های اجتماعی و همچنین تربیت شهروند خوب است.

رییس دانشگاه علم و فرهنگ افزود: همیشه گفته ایم که دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه نسل سوم است ولی باید به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم حرکت کرد و دانشگاه‌های نسل چهارم ماهیتی کارآفرین، فرصت‌ساز، خلاق و پیشرو دارند که در حل مشکلات اجتماعی نقش موثری ایفا می کنند.

وی افزود: دانشگاه‌های نسل چهارم از یک‌سو تاثیر قابل توجهی بر محیط و توسعه محلی و منطقه‌ای دارند و از سوی دیگر موجبات تحول و توسعه خود را فراهم می‌کنند و در واقع فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه ای هستند.

دکتر هاشمی تاکید کرد: همه با هم در سال جدید متحد و همدل در مسیر رونق اقتصادی، تولید و توسعه کارآفرینی حرکت می کنیم و بیش از پیش عزت و عظمت ملت ایران اسلامی را به رخ می کشیم.