Cardinal Theme

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

آینده‌نگری در فعالیت‌ها جزو برنامه‌های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

دکتر صالحی با تاکید بر توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد فرهنگ و اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه صنایع فرهنگی گفت: آینده‌نگری در فعالیت‌ها و تغییر رویکرد از فعالیت‌های سخت به فعالیت‌های نرم جزو برنامه‌های اصلی کشور است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکتر حمیدرضا طیبی- رییس جهاددانشگاهی-؛ دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو – رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با دکتر سید عباس صالحی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- دیدار و گفت و گو کردند.

دکتر صالحی گفت: در عرصه دیجیتال و فضای مجازی تحولات بزرگی باید صورت گیرد و ظرفیت‌های جدید کاری در حوزه‌های هنر و فرهنگ ایجاد شود.

دکتر ایمانی خوشخو با اشاره به جایگاه ویژه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در وزارت علوم، توسعه صنایع فرهنگی در کشور را امری ضروری دانست و گفت: پارک ملی علوم دانشگاه علم و فرهنگ تاکنون با اجرای طرح‌هایی نظیر جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، طرح جایزه ملی طراحی بسته‌بندی صنایع فرهنگی،راه‌اندازی پردیس‌ها در استان‌ها و همچنین ایجاد شرکت‌های زایشی با مشارکت اساتید و دانشجویان گام‌های جدی در  این مسیر برداشته‌ است.

رییس جهاددانشگاهی نیز با تاکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ و نگاه نوآورانه در کارها  گفت: با توجه سابقه‌ی درخشان جهاددانشگاهی در امور فرهنگی و وجود زیرساخت‌های لازم در این زمینه برای پیشرفت کارها در جهاددانشگاهی باید از نیروی کاربردی استفاده کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه تفاهم‌نامه همکاری (به صورت کاربردی) در جهت اجرای موضوعات مورد نظر طرفین تنظیم شد.