Cardinal Theme

انتصاب رییس بنیاد کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر عزیزاله جعفری به عنوان رییس بنیاد کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ دکترسیدسعید هاشمی» -رییس دانشگاه علم و فرهنگ - طی حکمی دکتر عزیزاله جعفری را به ریاست بنیاد کسب و کار این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین، بسترهای مناسب برای پرورش کارآفرینان آینده و نیز عملکرد کار آفرینانه مجموعه دانشگاه از طریق راه اندازی، تکمیل و توسعه مراکز کسب و کار و ملزومات آنها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه فراهم گردد و گام‌های موثری برداشته شود.

همچنین در حکم جداگانه‌ای از دکتر مجتبی آقایی سربرزه در مدت تصدی مدیرعاملی بنیاد کسب و کار دانشگاه تشکر و قدردانی گردید.

دکتر جعفری عضو هيات علمي گروه صنايع دانشكده فني و مهندسي دانشگاه علم و فرهنگ بوده و از سوابق متعدد پژوهشی، علمی و اجرایی برخوردار است.

وی سوابقی چون: معاونت پژوهشي دانشگاه علم و فرهنگ، عضویت در هيات مديره مركز توسعه تعالي در مديريت پروژه پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد دانشگاهي، مدير طرح توليد ناب و تعالي سازماني شركت ايران خودرو­ديزل، رئيس هيات مديره شركت گروه مشاوران بهبود ايمان(گمبا)، مشاور و كارشناس ارشد سازمان ملي بهره‏ وري ايران و... را در کارنامه کاری خود دارد.